Comerços de Santa Caterina i Sant Pere
-
Brochure, Map, Editorial -
11/2016
-
Shopping Maps for Santa Caterina and Sant Pere
"Caterina Shopping" és un grup de comerciants dels barris de Sant Pere i Sta. Caterina que volen donar a conèixer el seu barri, convidar a tot-hom a passejar i gaudir d'uns racons i carrers força atractius, el seu objectiu com associació és dinamitzar el barri donant a conèixer les ofertes culturals, de restauració i comercials d'uns comerços que són de qualitat i de proximitat.
"Catalina shopping" is a group of merchants from the neighborhoods of San Pedro and Santa Caterina who want to make known their neighborhood, invite everyone to walk and enjoy some attractive corners and streets, its purpose as an association is to energize the neighborhood by publicizing the cultural, restoration and commercial offerings of some businesses that are Quality and proximity.
Sistema de retícula modular,
senyalètica per botigues i restaurants

Modular grid system,
signage for shops and restaurants